Chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp Việt nam và giữ uy tín với cộng đồng.

Mục tiêu của chúng tôi hướng tới cộng đồng cùng chung sống, hướng tới môi trường chung cho tất cả.

Các chứng nhận về môi trường mà NETCO đạt được theo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam đã được Tổng cục Tiêu chuẩn môi trường ban hành:

• QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

• TCVN 5937:2005 Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quang
Kê khai các công việc NETCO đã thực hiện tốt quy trình sản xuất sạch và xanh: không sử dụng nguyên liệu có hại cho môi trường,  xả chất thải độc hại ra môi trường, có các phương án bảo vệ môi trường như: tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu, giảm thiểu tiếng ồn, bụi, khói, …

• Tổng số chi phí đầu tư để cải thiện môi trường: 1,5 tỷ đồng.

• Biện pháp bảo vệ môi trường của công ty:
- Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2 lần/năm do Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Đồng Nai thực hiện đạt yêu cầu.
- Xây dựng hồ xử lý nước thải đúng theo quy định
- Lắp đặt hệ thống thu hồi bụi trong sản xuất bột giặt.

• Các biện pháp cụ thể:
- Thực hiện tốt quy trình sản xuất sạch: thay thế các nguyên liệu gây ảnh hưởng cho môi trường bằng các nguyên liệu ít gây ảnh hưởng hoặc tác hại cho môi trường (ví dụ: Thay thế DBSA bằng LABSA, thay thế Sodium Tripoly Phosphate (STPP) bằng Zéolite)
- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, giảm bụi, khí thải:
+ Lắp đặt các Inverter cho các thiết bị, tiết kiệm 50% lượng điện năng tiêu thụ cho sản xuất.
+ Đầu tư lắp đặt các hệ thống hút bụi cho các khu vực đóng gói và phun sấy, tận thu triệt để các bụi phát tán trong khu vực sản xuất.
+ Xử lý khí thải triệt để bằng hệ thống xử lý hấp phụ Cyclone 2 cấp và hấp phụ hơi nước.
- Tuân thủ đúng các qui định của pháp luật về xử lý chất thải rắn và nước thải:
+ Nước thải được thu hồi, xử lý tái sử dụng hoặc xử lý giai đoạn đầu, sau đó đấu nối với hệ thống xử lý nước thải của Sonadezi, tuyệt đối không xả thải vào môi trường (Sonadezi thu phí xử lý nước thải)
+ Các chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn công nghiệp đều được công ty NETCO ký hợp đồng xử lý với các công ty có năng lực để thu gom, vận chuyển và xử lý đúng với qui định.

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.