Vị trí tuyển dụng

 

  I./  CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

       Hiện nay, với nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty cần tuyển dụng nguồn nhân lực tiềm năng để làm việc tại các đơn vị sản xuất, phòng ban chức năng, cụ thể:

Xem chi tiết tại đây


  II./  Địa chỉ liên hệ:  Công ty cổ phần Bột Giặt NET -  Đường D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
        Liên hệ nộp hồ sơ:  Ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty hoặc email về địa chỉ: [email protected].

       


Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.