Thông báo

Thông báo v/v Ký hợp đồng kiểm toán năm 2013

Thông báo v/v Ký hợp đồng kiểm toán năm 2013
Công ty Cổ phần Bột giặt Net xin thông báo về việc Công ty ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 ....
Xem thêm

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính năm 2012...
Xem thêm

Thông báo V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Căn cứ vào luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty cổ phần Bột giặt NET, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Xem thêm

Thông báo lưu ký cố phiếu

Thông báo lưu ký cố phiếu
Công ty Cổ phần Bột giặt Net trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lưu ký cổ phiếu của Công ty cổ phần Bột giặt Net...
Xem thêm
Trang 20 / 20 « 15 16 17 18 19 20

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.