Thông báo

Thông báo V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo V/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Căn cứ vào luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty cổ phần Bột giặt NET, Hội đồng quản trị trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Xem thêm

Thông báo lưu ký cố phiếu

Thông báo lưu ký cố phiếu
Công ty Cổ phần Bột giặt Net trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lưu ký cổ phiếu của Công ty cổ phần Bột giặt Net...
Xem thêm
Trang 11 / 11 « 6 7 8 9 10 11

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.