Tên tập tin Kích thước (KB) Đã tải về Đã sửa đổi Tải lên bởi
 Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020-Công ty Cổ phần bột giặt NET.pdf 7231 45 30/06/2020 16:33:00 Admin Download
 Nghị Quyết Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020.pdf 657 101 14/05/2020 14:01:00 admin Download
 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Bột Giặt NET về việc Tạm Ứng Cổ Tức năm 2019 Đợt 2.pdf 722 60 13/05/2020 15:17:00 Admin Download
 Công bố thông tin văn bản số 159/ĐKKD của phòng ĐKKD - Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020.pdf 682 56 11/04/2020 18:18:00 Admin Download
 Nghị Quyết HĐQT Công Ty Cổ Phần Bột Giặt NET.pdf 946 66 01/04/2020 16:12:52 admin Download
 Nghị Quyết HĐQT Công Ty Cổ Phần Bột Giặt NET.pdf 676 79 21/03/2020 09:27:18 admin Download
 Nghị Quyết HĐQT Cty CP Bột Giặt NET thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.pdf 738 45 03/03/2020 16:44:24 admin Download
 Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần bột giặt NET đối với bà Thái Thị Hồng Yến.pdf 2615 70 01/02/2020 10:49:00 Admin Download
 Ý kiến của Hội Đồng Quản Trị về việc chào mua công khai cổ phiếu NET 1498 113 02/01/2020 11:32:54 admin Download
 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Bột Giặt NET 293 103 26/12/2019 16:44:00 admin Download
97 đối tượng
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.