Tên tập tin Kích thước (KB) Đã tải về Đã sửa đổi Tải lên bởi
 Nghị quyết HĐQT thông qua việc chỉ định Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.pdf 2591 86 29/09/2020 05:56:41 Admin Download
 Nghị quyết của Ban kiểm soát về việc bầu Bà Phan THị Thúy Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.pdf 1703 65 27/09/2020 09:17:14 Admin Download
 Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bầu Ông Trương Công Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.pdf 2052 102 25/09/2020 20:40:53 Admin Download
 Nghị quyết của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Trần Quốc Cương.pdf 1963 74 25/09/2020 20:39:00 Admin Download
 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 .pdf 2143 95 25/09/2020 20:35:44 Admin Download
 Invitation Letter Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020.pdf 1081 50 12/09/2020 13:46:09 Admin Download
 Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.pdf 720 67 12/09/2020 13:46:08 Admin Download
 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.pdf 3264 136 05/08/2020 16:30:00 admin Download
 Nghị quyết chi trả cố tức còn lại của năm 2019.pdf 7138 91 29/07/2020 20:46:29 admin Download
 Nghị quyết HĐQT Công ty CP Bột Giặt NET với Công ty TNHH MASAN HPC.pdf 906 100 28/07/2020 14:58:50 admin Download
110 đối tượng
Trang 1 / 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.