Tên tập tin Kích thước (KB) Đã tải về Đã sửa đổi Tải lên bởi
 Nghị Quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf 9332 72 20/04/2022 11:28:00 Admin Download
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf 502 110 15/02/2022 09:06:26 Admin Download
 Công bố thông tin quyết định số 113 của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai.pdf 1828 90 26/01/2022 19:29:55 Admin Download
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần bột giặt NET (thay đổi lần thứ 15).pdf 3561 91 20/01/2022 21:59:00 Admin Download
 Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.pdf 786 156 17/01/2022 21:08:33 Admin Download
 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Thái Thị Hồng Yến.pdf 242 110 28/12/2021 22:02:26 Admin Download
 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt giao dịch mua bán hàng hóa giữa NET và các Công ty liên quan của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.pdf 266 84 28/12/2021 21:56:45 Admin Download
 Công bố thông tin về việc Công ty Cổ phần Bột giặt NET nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Bà Thái Thị Hồng Yến.pdf 518 159 08/12/2021 19:49:13 Admin Download
 Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.pdf 879 231 17/09/2021 16:45:00 Admin Download
 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty.pdf 2020 131 16/09/2021 16:42:00 Admin Download
123 đối tượng
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.