Tên tập tin Kích thước (KB) Đã tải về Đã sửa đổi Tải lên bởi
 Thông báo về việc ký Thỏa thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.pdf 823 14 16/12/2022 13:27:38 Admin Download
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.pdf 800 130 12/09/2022 15:17:34 Admin Download
 CBTT Công ty Cp Bột giặt NET nhận đơn từ nhiệm chức danh kế toán trưởng của bà Trần Thị Ái Liên.pdf 527 157 17/06/2022 20:58:00 Admin Download
 Nghị Quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf 9332 234 20/04/2022 11:28:00 Admin Download
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf 502 183 15/02/2022 09:06:26 Admin Download
 Công bố thông tin quyết định số 113 của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai.pdf 1828 158 26/01/2022 19:29:55 Admin Download
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần bột giặt NET (thay đổi lần thứ 15).pdf 3561 176 20/01/2022 21:59:00 Admin Download
 Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.pdf 786 246 17/01/2022 21:08:33 Admin Download
 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Thái Thị Hồng Yến.pdf 242 177 28/12/2021 22:02:26 Admin Download
 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt giao dịch mua bán hàng hóa giữa NET và các Công ty liên quan của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.pdf 266 143 28/12/2021 21:56:45 Admin Download
126 đối tượng
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.