Tên tập tin Kích thước (KB) Đã tải về Đã sửa đổi Tải lên bởi
 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.pdf 9184 31 19/04/2023 22:28:36 Admin Download
 Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.pdf 556 52 29/03/2023 22:30:44 Admin Download
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.pdf 967 37 23/02/2023 14:31:02 Admin Download
 Thông báo về việc ký Thỏa thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.pdf 823 36 16/12/2022 13:27:38 Admin Download
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.pdf 800 180 12/09/2022 15:17:34 Admin Download
 CBTT Công ty Cp Bột giặt NET nhận đơn từ nhiệm chức danh kế toán trưởng của bà Trần Thị Ái Liên.pdf 527 180 17/06/2022 20:58:00 Admin Download
 Nghị Quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf 9332 248 20/04/2022 11:28:00 Admin Download
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf 502 205 15/02/2022 09:06:26 Admin Download
 Công bố thông tin quyết định số 113 của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai.pdf 1828 182 26/01/2022 19:29:55 Admin Download
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần bột giặt NET (thay đổi lần thứ 15).pdf 3561 205 20/01/2022 21:59:00 Admin Download
129 đối tượng
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.