Tên tập tin Kích thước (KB) Đã tải về Đã sửa đổi Tải lên bởi
 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022.pdf 324 60 22/09/2023 22:55:44 Admin Download
 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.pdf 9184 102 19/04/2023 22:28:36 Admin Download
 Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.pdf 556 94 29/03/2023 22:30:44 Admin Download
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.pdf 967 60 23/02/2023 14:31:02 Admin Download
 Thông báo về việc ký Thỏa thuận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.pdf 823 65 16/12/2022 13:27:38 Admin Download
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.pdf 800 224 12/09/2022 15:17:34 Admin Download
 CBTT Công ty Cp Bột giặt NET nhận đơn từ nhiệm chức danh kế toán trưởng của bà Trần Thị Ái Liên.pdf 527 209 17/06/2022 20:58:00 Admin Download
 Nghị Quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf 9332 275 20/04/2022 11:28:00 Admin Download
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf 502 236 15/02/2022 09:06:26 Admin Download
 Công bố thông tin quyết định số 113 của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai.pdf 1828 211 26/01/2022 19:29:55 Admin Download
130 đối tượng
Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.