Cơ cấu tổ chức

Chi nhánh tại TP.HCM
Diện tích: 3.450m²
Hiện là văn phòng của Công ty Cổ phần Bột giặt NET tại TP.HCM, có chức năng phân phối các mặt hàng của Công ty trên địa bàn thành phố thông qua các kênh phân phối truyền thống, mở rộng đến các doanh nghiệp và siêu thị.

Nhà máy tại Biên Hòa
Diện tích: 21.196,6 m²
Thời hạn thuê đất là 50 năm tính từ ngày 01/07/2001 đến 12/04/2051
Công suất:  
  • Bột giặt: 10-12 tấn/giờ tương đương 100.000 tấn/năm
  • Tẩy rửa lỏng: 7 tấn/giờ tương đương 60.000 tấn/năm
Nhà máy tại Hà Nội
Diện tích: 4.699m²
Thời hạn thuê đất là 30 năm kể từ ngày 01/01/2004
Công suất: 7 tấn/giờ tương đương 60.000 tấn/năm
Nhà máy tại Hà Nội hiện nay chuyên sản xuất bột giặt OMO và Surf cho Unilever.

Cơ cấu bộ máy quản lý

Đường D4, KCN Lộc An-Bình Sơn, X.Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai | ĐT: 02513.682.102 | Fax: 02513.682.106
Copyright © 2013 NetCo. All rights reserved.